Algemene berichten

Aanmeldformulier

Wij zijn er voor u!

We bieden u door het jaar heen ontspannende en inspannende activiteiten aan.

We willen graag op allerlei manieren met u in contact blijven om u in raad en daad bij te staan, in goede en in slechte tijden.

Schroom niet en laat ons weten als u hulp nodig heeft. Wij kunnen u helpen of doorverwijzen naar die instanties die verstand van zaken hebben.

Aanbiedingen kbo leden

Op de website van de KBO staan regelmatig aanbiedingen voor hulpmiddelen zoals smartphones, telefoons en goedkope batterijen voor in het hoortoestel e.d. met aanzienlijke korting.

www.kbo-pcob-voordeel.nl

Rijbewijs verlengen.

“Rijbewijskeuring 75-plus vanaf 30 euro 

De kosten voor een rijbewijskeuring variëren in prijs van 30 euro tot 75 euro. 

Daar komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs en die van de noodzakelijke gemeentelijke formulieren nog eens bij. 

Alles bij elkaar betaalt een 70-plusser gemiddeld 125 euro voor een nieuw rijbewijs. Veel te duur! 

Dat vindt KBO Limburg van de medische keuring, die elke 75-plusser met een rijbewijs iedere vijf jaar moet ondergaan. 

Als lid van de KBO krijgt U de keuring vanaf 30 euro. 

Wilt U gebruik maken van dit aanbod? 

Meldt U zich dan op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur aan op telefoonnummer 088-2323300 .”

Contributie

De contributie bedraagt 21 euro per persoon per jaar en wordt aan het begin van het jaar geïnd.

Het liefst doen wij dat met automatische afschrijving, dat scheelt de penningmeester veel werk en dat kan ook gelden voor de activiteiten waar u bij de KBO aan deelneemt .

PRIVACYBELEID

Privacy en onze plaatselijke KBO-afdeling:

KBO Ottersum  hecht waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van leden, vrijwilligers,  leveranciers  en andere personen waarmee  wij een relatie hebben. In dit schrijven worden al deze personen aangeduid als “relatie”.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij als KBO zijn verantwoordelijk voor uw gegevensverwerking.

Persoonsgegevens die wij vastleggen zijn:

Lidnummer KBO Bond, voornaam,  voorletters, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboorte- datum, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, land, banknummer en Incasso machtiging (ja/nee), telefoonnummer, e-mail adres.