Brieven

Jaaruitstapje

       December 2023

Beste leden van KBO Ottersum,                                                                                                                        Beste leden van de KRACHTIGE BOND VAN OTTERSUM!

De donkere dagen voor kerstmis, een mooie tijd om de gedachten te laten gaan over het jaar 2023. Over onze activiteiten waar we elkaar mochten ontmoeten: de activiteiten die altijd plaats vonden bij De Pub (Buurman). Na de laatste jaarvergadering op 29-03-2023 bij Buurman is de zaal voorgoed gesloten!

Gelukkig zijn al de geplande activiteiten door kunnen gaan. Met dank aan het bestuur van Achates die de KBO gastvrij heeft ontvangen in de kantine voor de kleine activiteiten, en dank aan John en Lies van “het Swaantje” voor de grote bijeenkomsten!                                                              Zo is ons verenigingsjaar met een spannende start toch goed verlopen.

We denken niet alleen aan hoe het met KBO is gegaan in 2023 maar ook wat er om ons heen gebeurt, in onze buurt, in ons dorp, in Nederland, in de wereld. Soms zeggen we nu, de wereld staat in brand, niet alleen de oorlogen maar ook de natuur, het klimaat is helemaal aan het veranderen.

Daarom is het fijn om lid te zijn van een mooie vereniging in ons dorp.                                                        Een vereniging waar de mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten tijdens activiteiten, bv. samen fietsen. Onder het genot van een kopje koffie, komen vaak de mooiste gesprekken,   en praten over een thema bv. digitale weerbaarheid, gewoon iets vertellen over de thuissituatie, zomaar samen gezellig genieten van bij elkaar zijn.

Om de dagen voor kerst wat licht te geven hebben de kinderen van de basisschool De Brink weer een verrassing voor ons allemaal. Alle kinderen van de school, ook de gastkinderen uit Oekraïne hebben dit jaar weer hun best gedaan, hoe mooi is dat! Dank aan al de kinderen en de leerkrachten die zich hiervoor ingezet hebben!

Blijf gezond, en houd oog voor elkaar!

ALS BESTUUR WENSEN WIJ U OPRECHT EEN ZALIG KERSTFEEST  EN EEN VREDEVOL 2024 !

Extra Nieuwsbrief KBO Limburg sept 2023
Senioren Netwerk Nederland komt in actie voor een goed ouderenbeleid. Teken ook de petitie!
Vandaag heeft het Senioren Netwerk Nederland de aftrap gegeven voor een bewustwordingscampagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De campagne heet Oud genoeg om wijs te kiezen!

Doel van de campagne is om ouderen ervan bewust te maken dat zij…

1.…moeten gaan stemmen op 22 november. Elke stem telt en kan zorgen voor een beter ouderenbeleid in Nederland!

2.…bij het stemmen rekening kunnen houden met wat de politieke partijen willen op het terrein van ouderenbeleid. Want als de politiek geen werk maakt van goed beleid voor senioren, treft dat miljoenen Nederlanders. 

PETITIE
Onderdeel van de campagne Oud genoeg om wijs te kiezen! is een petitie waarmee de ondertekenaar aan alle politieke partijen laat weten dat hij of zij gaat stemmen op díe partij die een verstandig ouderenbeleid in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen. 

De petitie kan vanaf nu  worden getekend.
 NAAR DE PETITIE In de twee komende edities van ONS Magazine uiteraard veel aandacht voor de komende verkiezingen. In ONS Magazine van 25 september staat de petitie afgedrukt, zodat echt iedereen, ook senioren die niet digitaal zijn, de petitie kan tekenen!

HELP OOK MEE!
In de nieuwsbrieven van september, oktober en november ook aandacht voor de online en de papieren petitie. Voor nu vragen wij om deze camapgne binnen de afdeling zoveel mogelijk bekendheid te geven.

Senioren Netwerk Nederland wil heel veel handtekeningen verzamelen om de partijen duidelijk te maken dat de ouderen van Nederland wijs zullen stemmen. Namelijk stemmen op die partijen die goede plannen voor ouderen hebben op het gebied van wonen, zorg, inkomen, welzijn, veiligheid en buurtvoorzieningen!

Er is ook een kort artikel gemaakt om te delen met de leden en met mogelijk andere geïnteresseerden. Misschien ook een idee om dit te delen met (nog) niet-leden. Dan zien ze dat de KBO echt opkomt voor de belangen van oudereen!
 NAAR HET ARTIKEL
Tot slot delen we ook graag de tekst van de petitie met jullie. Die mag uiteraard ook breed worden gedeeld.   PETITIE ‘OUD GENOEG OM WIJS TE KIEZEN!’
‘Ik ga zeker stemmen voor de Tweede Kamer op 22 november 2023. Daarbij hou ik rekening met de plannen die politieke partijen hebben voor ouderen. We worden allemaal ouder. In Nederland groeit de groep ouderen sterk. Daarom is het van groot belang dat politieke partijen goede plannen hebben voor ouderenbeleid. Voor gezondheid en welzijn. Voor ondersteuning en zorg. Voor passend wonen. Voor inkomen en pensioenen. Voor veiligheid, vervoer en voorzieningen in de buurt. Voor waardering van zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Als de politiek nu geen werk maakt van goed ouderenbeleid, belanden we in een zorginfarct. Dat treft mij, mijn kinderen, mijn kleinkinderen en miljoenen Nederlanders!

Daarom verklaar ik dat mijn stem op 22 november gaat naar díe partij die hiervoor goede plannen heeft. Ik zal wijs stemmen!’ 

Naam: ……………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………

Woonplaats: ………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………… Tip: print ook een aantal petities uit om bij afdelingsactiviteiten uit te delen. Verzamel ze en stuur ze door naar KBO Limburg, postbus960 6040 AZ Roermond. Dat kan ook digitaal door ze te scannen als dat lukt, en ze te sturen naar info@kbolimburg.nl . Wij zorgen er dan voor dat ze op de juiste plaats terecht komen. Zo laten we samen de politiek zien dat wij van de KBO Oud genoeg zijn om wijs te kiezen! 

Deze Nieuwsbrief delen met de leden?
Download HIER de PDF! 
Deze e-mail is verstuurd aan kbo.afd.ottersum@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u info@kbolimburg.nl toe aan uw adresboek.

Digitale weerbaarheid

Fietstocht met Lunch

Excursie naar de Risk Factory Venlo.

Dagreis